زونا

زونا(هرپس زوستر)

بیماری زونا یک بیماری ویروسی است و ویروس زونا همان ویروس آبله مرغان است که می تواند مدتها به صورت نهفته در بدن انسان بماند و زمانی خاص بیماری زونا را سبب شود. البته هرکسی که آبله مرغان گرفته باشد دچار بیماری زونا نمی شود اما برای ابتلا به زونا حتماً فرد باید قبلاً با ویروس آبله مرغان تماس داشته باشد که این تماس می تواند منجر به بیماری آبله مرغان شود و یا بدون علائم و نشانه ها باشد.

سن بیماری

بیماری زونا معمولاً در سنین میانسالی و کهولت رخ می دهد و درکودکان شایع نیست .شروع بیماری زونا با درد ناحیه مبتلا است . درد زونا می تواند خفیف و یا شدید باشد . هرچه سن بیمار بالاتر باشد؛ درد زونا شدیدتراست و در سنین پایین تردرد زونا می تواند فقط به شکل یک سوزش و گزگز رخ دهد . این درد از حدود ۴ روز قبل از بروز ضایعات پوستی شروع می شود وبه همین علت دراین زمان احتمال اشتباه در تشخیص بیماری زونا زیاد است و بسته به محل بروز بیماری زونا می تواند با درد قلبی ، آپاندیسیت ، ورم کیسه صفرا، سنگ کلیه ویا درد دیسک کمر اشتباه شود .

محل شایع بیماری

محل شایع بیماری زونا درناحیه سینه وپشت تنه می باشد اما درنواحی صورت ، گردن، کمر ، اندام تحتانی و اندام فوقانی نیز بیماری زونا رخ میدهد. ضایعات پوستی مختص بیماری زونا به شکل دانه های آبدار و چرکی یا خونی در زمینه پوست قرمز است که معمولاً این ضایعات به شکل گروهی در کنار هم قرار گرفته اند.ضایعات پوستی و درد بیماری زونا در یک سمت بدن رخ می دهد وضایعات ازخط وسط بدن عبور نمی کند. درحقیقت توزیع ضایعات در بیماری زونا به شکل درماتومال است یعنی درمحل عصب دهی یک یا دو عصب مجاور هم بیماری زونا رخ می دهد .

گاهی ضایعات در بیماری زونا خیلی وسیع و گاهی خیلی محدود است ولی درکل هرچه سن بیمار بالاتر باشد شدت بیماری زونا و وسعت آن بیشتر است. واگیری ضایعات بیماری زونا ازطریق راه تنفسی است و فرد درتماس اگر قبلاً با ویروس آبله مرغان در تماس نبوده، دچار آبله مرغان می شود. پس لازم است فرد مبتلا با کودکانی که آبله مرغان نگرفته اند با بیماران مبتلا به زونا کمتر تماس داشته باشد.

مدت بیماری

مدت وجود بیماری زونا معمولاً حدود ۴-۳ هفته است که در صورت وجود درد شدید تحمل این مدت بسیار دشوار است .

درد در بیماری

گاهی حتی علائم زونا پس از بهبودی ضایعات پوستی به مدت شش ماه تا یکسال با شدت وضعف متفاوت ادامه می یابد . درد در بیماری زونا می تواند به شکل سوزشی باشد ویا گاه حالت خنجری دارد یعنی مانند آن است که خنجری درآن قسمت فروکرده اند . حتی گاه تماس لباس فرد باپوست او باعث ایجاد حالت ناخوشایندی می شود که همه اینها بعلت التهاب عصب ناحیه مبتلا می باشد .

درمان

چون در بیماری زونا درگیری پوست وعصب همراه هم وجود دارد وبه همین علت در درمان زونا این بیماران از مشاوره با متخصصین محترم نورولوژی سود می بریم . درمان داروئی زونا به دوشکل موضعی و خوراکی می باشد. در درمان زونا به صورت موضعی از داروهای خشک کننده مثل ائوزین ، ویوله دوژانسین ، محلولهای حاوی سولفات روی و.... جهت خشک کردن ضایعات آبدار و تاولی زونا استفاده می شود .

درصورت وجود خارش در بیماری زونا می توان از داروهای ضد خارش موضعی مانند کالامین استفاده کرد. شستشوی ضایعات زونا با آب و صابون بدون کندن آنها ایرادی ندارد . داروهای خوراکی ضد ویروسی مثل آسیکلوویر بعلت شدت بیشتر بیماری زونا نسبت به آبله مرغان دراینجا بیشتر کاربرد دارد ودرصورتی که شروع استفاده از این داروها در ۴۸ ساعت اول بیماری زونا باشد ؛ می توان تا حدی از شدت بیماری زونا کاست . درد زونا را می توان با مسکن ها تا حدی کنترل نمود اما در صورت ادامه درد به پس از بهبودی ضایعات پوستی، می توان از داروهایی چون داروهای ضد افسردگی وداروهای دیگری که دربیماریهای اعصاب کاربرد دارند استفاده نمود. در صورت مزمن شدن درد پس از زونا ، آرامش بیمار و کاهش اضطراب او می تواند در درمان بهتر بیماری زونا ، نقش بسزائی بازی کند .

منبع: کتاب رازهای زیبایی و جوانی