لیکن پلان

لیکن پلان چیست ؟

بیماری لیکن پلان یکی از بیماریهای شایع پوست است که در آن ضایعات التهابی ، خارش دار در پوست رخ داده و می تواند مخاط و فولیکول مو و ناخن را نیز گاهی درگیر سازد . علت بیماری لیکن پلان به درستی شناخته نشده است، اما احتمال آن وجود دارد که بیماری لیکن پلان نیز یک بیماری با واسطه فعالیت سیستم ایمنی باشد.

بیماری لیکن پلان درتمام جهان و در همه نژادها رخ می دهد . در حدود ۱ تا ۲ درصد مواقع بیماری لیکن پلان می تواند به شکل فامیلی نیز بروز کند. بیماری لیکن پلان درسنین میانسالی شایعتر بوده اما حتی کودکان(۴% موارد)  را نیز می تواند درگیرسازد. ضایعات اولیه بیماری لیکن پلان به شکل برجستگیهای پوستی به رنگ بنفش با سطح صاف می باشد که معمولاً اندازه آنها نیزکوچک است.

رنگ ضایعه

رنگ ضایعات لیکن پلان ابتدا قرمز بوده اما ضایعات پیشرفته تربنفش هستند. ضایعات لیکن پلان دارای  طول کشیده تر و ضایعات درحال بهبودی ، اغلب قهوه ای پررنگ نیزمی توانند باشند. سطح ضایعات لیکن پلان براق ،خشک همراه پوسته های چسبیده به ضایعه است. همنیطور ممکن است درسطح ضایعات لیکن پلان خطوطی سفید یا خاکستری دیده شود که این خطوط را ویکهام استریا می نامند. اندازه ضایعات لیکن پلان معمولاً حدود نیم تا یک سانتیمتر است. محل ضایعات لیکن پلان  بیشتر در ساعد، ساق پا، پشت دستها وناحیه تناسلی آقایان می تواند باشد.

خارش ضایعات

خارش دربیماری لیکن پلان معمولاً شدید است و بیشتر بیماران جهت خاراندن ضایعات بیماری لیکن پلان آنها را می مالند وکمترممکن است که ضایعات لیکن پلان را زخمی کنند؛ بنابراین ضایعات لیکن پلان معمولاً سالم می مانند واین ازلحاظ تشخیصی می تواند به پزشک کمک نماید که بهترآنها را تشخیص دهد. سیر بیماری لیکن پلان خیلی می تواند متفاوت باشد. واین تفاوت بیشتر به محل درگیری بیماری وهمینطورنوع کلینیکی آن بستگی دارد.

دو سوم بیماران دچار ضایعات پوستی کمتر از یکسال دچار بیماری هستند و اکثر بیماران در سال دوم ابتلا به بیماری خودبخود بهبود می یابند. ضایعات مخاطی بیماری مزمن تر بوده و در بیماران بهبود یافته نیز احتمال عود بیماری وجود دارد. ضایعات مخاطی بیماری به اشکال مختلف می تواند بروز کند ولی اشکال شایع آن بصورت خطوط سفید شبکه ای درمخاط طرفی دهان وهمینطورزخمهای دهانی می باشد.

ضایعات شبکه ای لیکن پلان هیچگونه ناراحتی برای بیمار ایجاد نمی کند اما کشف آنها درمعاینه می تواند به تشخیص بیماریلیکن پلان کمک کند. ضایعات دهانی زخمی شونده می تواند بسیار طول کشنده ومزمن بوده وبا ناراحتی بسیاری برای بیمار همراه باشد. گاهی ضایعات دهانی بدون ضایعات پوستی نیز رخ می دهد. ۷۵ درصد بیماران دچار لیکن پلان دهانی هستند.

تغییرات ناخنی درحدود ۱۰% موارد لیکن پلان رخ می دهد واین تغییرات در کودکان شایعتر است. شایعترین تغییرات ناخنی بیماری افزایش خطوط ناخنی و شکاف برداشتن صفحه ناخنی می باشد. گرفتاری موها دربیماری لیکن پلان بیشتر بصورت ریزش موی همراه با ایجاد پوست نازک شده می باشد که به این نوع ریزش مو، بدون درنظرگرفتن علت آن، ریزش موی سیکاتریسیل می گویند. این نوع ریزش مو معمولاً برگشت پذیرنیست وباید درصورت وجود ضایعات پوستی همراه با ریزش مو درسراقدام به درمان های قویتری نمود تا ازصدمه به موها جلوگیری شود. لیکن پلان وپیلاریس نامی است که به بیماری لیکن پلانی داده شده که باعث گرفتاری موها می شود. این حالت بیشتردرخانمها دیده شده که حدود ۲۰% آنها دارای ضایعات شبکه ای دردهان بوده وحدود ۳۰% آنها دارای ضایعات پوستی لیکن پلان هستند

منبع : کتاب رازهای زیبایی و جوانی