مولوسکوم کنتاژیوزوم

مولوسکوم کنتاژیوزوم  چیست ؟

بیماری مولوسکوم کنتاژیوزوم یک بیماری ویروسی است که بصورت ضایعات برجسته کوچک ویا بزرگ درروی پوست بروز می کند . ضایعات مولوسکوم کنتاژیوزوم  به رنگ پوست ویا سفید مرواریدی هستند . بر روی نوک ضایعات، نقطه ای فرورفته و ناف مانند وجود دارد که از مشخصات ضایعات مولوسکوم کنتاژیوزوم است. ضایعات مولوسکوم کنتاژیوزوم گنبدی وگرد بوده ودر داخل آنها ماده ای ژله مانند وسفید وجود دارد که تماس این ماده با نقاط دیگر پوست باعث سرایت بیماری به دیگر نقاط بدن است.

اندازه ضایعات مولوسکوم کنتاژیوزوم  ازنوک سوزن تا به اندازه یک نخود میتواند متفاوت باشد. گاهی این ضایعات مولوسکوم کنتاژیوزوم  ، قرمز وملتهب ودارای ظاهری چرکی می شوند که این حالت نشانه روبه بهبودی رفتن بیماری بوده ونشانه عفونت نیست. درحقیقت دراین حالت سیستم ایمنی بدن درحال ازبین بردن ضایعات مولوسکوم کنتاژیوزوم می باشد که این موجب التهاب ضایعات مولوسکوم کنتاژیوزوم می شود.معمولاً بیماری مولوسکوم کنتاژیوزوم  باعث خارش وناراحتی برای بیمار نمی شود.

سن شیوع  بیماری

سن شیوع بیماری مولوسکوم کنتاژیوزوم در کودکی است اما  در بزرگسالان نیز می تواند اکثراً درمناطق تحتانی شکم و رانها ومناطق تناسلی بروز کند واز طریق تماس جنسی نیز منتقل شود. درکودکان ضایعات به تعداد کم یا زیاد بیشتر در تنه واندامها می تواند رخ دهد. بخصوص درکودکان دچار اگزمای آتوپیک، مولوسکوم می تواند بسیار منتشر وگسترده گردد وگاهی در اطراف ضایعات مولوسکوم کنتاژیوزوم  هاله ای از قرمزی وپوسته ریزی که از نشانه های اگزما هستند؛ وجود دارد.

انتقال بیماری

انتقال بیماری مولوسکوم کنتاژیوزوم  به خود فرد ودیگران از طریق تماس مستقیم میسر است. ضایعات مولوسکوم کنتاژیوزوم  معمولاً گروه گروه بروز کرده وخود بخود نیز پس ازچند ماه بهبودی می یابند واسکار نیز بجا نمی گذارند اما سیر کلی بیماری مولوسکوم کنتاژیوزوم  ممکن است حتی چند سال طول بکشد. از آنجا که بیماری  مولوسکوم کنتاژیوزوم  باعث بجا گذاشتن اسکار پس از بهبودی نمی شود روشهای درمانی نیز باید بدون بجا گذاشتن اسکار باعث بهبودی شوند .

درمان

درمواردی که نیاز به درمان بیماری مولوسکوم کنتاژیوزوم  احساس نمی شود می توان ضایعات مولوسکوم کنتاژیوزوم  را به حال خود گذاشت تا خود بخود خوب شوند. درموارد نیازمند درمان می توان از کرایوتراپی (انجماددرمانی) با نیتروژن مایع ویا کورتاژ ضایعات توسط وسیله ای بنام کورت استفاده نمود ویا می توان از داروهایی نظیر پودوفیلین ، TCA ، ۵FU ، محلولهای ید با غلظتهای بالا و ترتینویین بهره برد که هرکدام از اینها نحوه مصرف خاصی داشته که باید حتماً تحت نظر متخصص پوست استفاده شوند وگاهی حتی استفاده از برخی از این داروها باید درمطب پزشک وتوسط خود او انجام گیرد.

منبع : کتاب رازهای زیبایی و جوانی